Muitas Noliktavas

Muitas noliktavas un to veidi. Muitas noliktavu darbība. Muitas termināli.

07.09.2019
Romans AntonovsRomans Antonovs

Kas ir muitas noliktavas un kāds ir to darbības princips?

            Katrai kravai, kuru Eiropas Savienībā (ES) ieved no citām valstīm, pirms ceļa turpināšanas nepieciešams iziet muitas kontroli, un tikai pēc tam to drīkst ievest brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai izvest no Eiropas Savienības. Kad preces pieteiktas muitas kontrolei, tās iespējams nogādāt vai izkraut muitas noliktavā.

Kas ir muitas noliktava?

            Tā var būt gan telpa, gan teritorija, kuras darbībai ir nepieciešama īpaša atļauja, ko izsniedz muitas iestāde. Muitas noliktavā var atrasties gan dažādas preces, gan citi priekšmeti, kas konkrētajā brīdī ir muitas kontrolē.

Ko iespējams uzglabāt muitas noliktavā?

            Muitā uzglabājamās preces iedalās divās galvenajās grupās:

  • Savienības preces. Tās tiek nogādātas šāda veida noliktavā gadījumā, ja rodas ekonomiska vajadzība, kā arī nav ietekmēta muitas uzraudzība. Lai uzglabātu ES preces, ir nepieciešama atbilstoša muitas atļauja, un šīm precēm netiek piemērota muitas noliktavas procedūra.
  • Ārpussavienības preces. Šajā gadījumā precēm tiek piemērota muitas noliktavas procedūra. Jāņem vērā, ka laikā, kamēr ārpussavienības preces tiek uzglabātas muitas noliktavā, tām nepiemēro: tirdzniecības politikas pasākumus (kvotas, atļaujas u.c.), dažādus maksājumus (akcīzes nodokli vai PVN), kā arī ievedmuitas nodokli. Kad tiek pieteikta muitas noliktavas procedūra muitā novietotajām ārpussavienības precēm, muitas iestādē nepieciešams iesniegt muitas deklarāciju.

Kādi ir muitas noliktavu veidi un tipi?

Ņemot vērā to, vai noliktavu preču glabāšanai drīkst izmantot jebkura persona, attiecīgi piemērojot muitas noliktavas procedūru, vai arī tikai konkrētās noliktavas turētājs, muitas noliktavas iedala publiskajās un privātajās. Šāds iedalījums ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet visās Eiropas Savienības valstīs.

Publiskas muitas noliktavas gadījumā pastāv sekojošs iedalījums pēc tipiem:

  • A tips –atbildīgā persona ir preču valdītājs, kurai noslēgts preču uzglabāšanas līgums ar noliktavas turētāju, vai arī atbildīgais ir pats noliktavas turētājs;
  • B tips – atbildīgā persona ir preču glabātājs;
  • F tips – noliktavas apsaimniekošanu veic muitas dienests.
    • Privātas muitas noliktavas gadījumā par to atbild noliktavas saimnieks, kas arī ir glabātājs, un šajā gadījumā spēkā ir šāda klasifikācija pa tipiem:
  • D tips – preces brīvā apgrozībā laiž caur vietējo muitošanu (beznodokļu tirdzniecības veikalu);
  • E tips – muitas procedūra paliek spēkā, taču precēm nav obligāti jābūt vietā, kura ir muitas noliktava;
  • C tips – ja nerealizējas D vai E tipa noliktavu situācijas.

Jāņem vērā, ka vienu un to pašu vietu nevar atzīt par vairāk nekā vienu muitas noliktavu.

Kopsavilkumā – A, C, D un E tipa noliktavās par rīcību ar precēm ir atbildīgs noliktavas turētājs, B tipa noliktavās to dara preču glabātājs, bet F tipa noliktavā atbildīgā par apsaimniekošanu ir muitas iestāde.

Muitas noliktavas procedūras ietvaros preces drīkst atrasties neierobežotu laika posmu.

Kā tiek regulēta muitas noliktavas darbība Latvijā?

Par šāda veida noliktavas darbību lemj muitas iestāde, kuru savukārt Latvijas Republikā pārrauga Valsts ieņēmumu dienests (VID). VID ir tiesīgs izsniegt un arī anulēt muitas noliktavas turēšanas atļaujas. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 140 noliktavu, kurām VID izsniedzis atļaujas, un Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā ir pieejams detalizēts muitas noliktavu saraksts. Tajā apkopotas noliktavas ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijas teritorijā. Muitas noliktavas saraksts regulāri tiek atjaunots.

Mēdz būt situācijas, kad muitas noliktavu nepieciešams izmantot preču pagaidu uzglabāšanai. Šajā gadījumā konkrētajai vietai ir vajadzīga atsevišķa atļauja.

Kas ir muitas termināli?

            Tā dēvē muitas un loģistikas kompleksus, kuros ne tikai tiek uzglabātas dažādas kravas, bet arī veikti dažādi citi pakalpojumi, piemēram, kravas īpašnieku maiņa, kravu apstrāde un konsolidācija, akcīzes preču marķēšana un dažādi citi uzdevumi. Nereti termināli atrodas teritorijā, kurā ir moderna un attīstīta infrastruktūra, atpūtas telpas kravas auto šoferiem un pat atsevišķs dzelzceļa pievads.

            Kā muitas noliktavas un termināli darbojas Eiropas Savienībā?

            Līdzīgi kā Latvijā, muitas noliktavas un termināli ir sastopami arī visās Eiropas Savienības valstīs. Tās ne tikai piedāvā uzglabāt kravas, bet arī nodrošina to muitas kontroli gadījumos, ja krava ir ievesta no trešās valsts, piemēram, Krievijas. Ja preces ir ievestas no Eiropas Savienībā esošas valsts, muitas kontrole uz tām neattiecas.

            Lai atvieglotu preču eksportu un importu Eiropas Savienības valstu starpā un arī ar trešajā valstīm, ir izstrādāts Kopienas Muitas kodekss, kas ietver tiesību aktus, nodrošinot, ka visās dalībvalstīs muitas iestādēs procedūras tiks piemērotas pēc viena standarta.

            Līdzīgi kā iepriekš minējām par to, ka Latvijā esošie muitas noliktavu saraksti ir pieejami VID mājaslapā, arī Eiropas Savienībā esošās noliktavas ir apkopotas vienotā katalogā, kas atrodams Europages mājaslapā.

close
Saņemiet Konsultāciju no Muitas Brokera

Nosūtiet mums ziņu, e-pastu vai pasūtiet zvanu (pārzvanīsim 50 sekunžu laikā)

email