Preču Kodu Klasifikācija

Preču kodi. Muitas kodi. Preču kodu klasifikācija. Kombinētā nomenklatūra. HS preču kodi. Saistošā izziņa par tarifu.

07.09.2019
Romans AntonovsRomans Antonovs

Ja Eiropas Savienībā (ES) no trešajām valstīm tiek ievestas preces, tās klasificē saskaņā ar attiecīgo ES Kombinētās nomenklatūras kodu. Un katrs no šiem preču kodiem ietekmē to, kāds tarifs jeb nodokļu likme konkrētajai precei tiks piemērota. Tikai zinot nomenklatūras kodu, būs iespējams noskaidrot ievedmuitas likmi. Ir īpaši svarīgi klasificēt preces precīzi un atbilstoši tām piemērotajiem kodiem, pretējā gadījumā jārēķinās ar sekām, piemēram, naudas sodu.

Kā tika izveidota preču tarifa klasifikācijas sistēma?

            Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra (ES KN) radīta, ievērojot Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un kopējā muitas tarifa prasības, kas saistītas tieši ar preču izvešanu un ievešanu ES.

            Šīs nomenklatūras pamatā ir Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma (HS). Tā ir universāla un attiecas uz visām precēm. Šī sistēma ietver plašu sarakstu ar preču kodiem un aprakstiem, un to izmanto ne tikai Latvijā, bet arī citās pasaules valstīs (177). Šis sistematizētais kopsavilkums ir īpaši noderīgs tiem, kas darbojas starptautiskās tirdzniecības jomā vai arī apkopo statistiku par šo nozari. Preču kodu sarakstu radījusi Pasaules muitas organizācija, kas to arī turpina uzturēt. Izmaiņas kombinētajā nomenklatūrā veic Eiropas Komisija, ko veido dažādas apakškomisijas. Labojumi kombinētajā nomenklatūrā katru gadu tiek veikti, atzīmējot tos ar zvaigznītēm.

Kā atpazīt HS preču kodus?

HS preču kodus veido seši cipari, bet ES KN preču kodu, kuru pamatā ir HS, sastāvā ir astoņas zīmes. To mēdz saukt arī par HS kodu. Vēl ir arī TARIC nomenklatūra, un šajā saraktā KN kodu papildina 9 un 10. simboli un atsevišķās situācijās arī īpaši četrciparu TARIC papildkodi. Šie papildkodi darbojas tikai ES valstīs, un tos izmanto, lai klasificētu tarifus un arī veiktu tirdzniecības pasākumu integrāciju. Šie pasākumi var būt, piemēram, tarifu kvotas, nodokļu atbrīvojumi u.c.

Kā jau minējām, kad preces tiek ievestas ES un pieteiktas muitas procedūrām, tās nāksies deklarēt. Šajā procesā neiztikt arī bez preces koda norādīšanas. Attiecīgi, kādi būs preču kodi, tādas arī būs muitas nodokļa tarifa likmes un citi tarifi.

Protams, mēdz būt gadījumi, kad, aizpildot nepieciešamos dokumentus importam vai eksportam, var rasties šaubas par preču koda atbilstību. Šādās situācijās eksperti iesaka konsultēties ar muitas iestāžu speciālistiem. Latvijā tos var sastapt Valsts ieņēmumu dienestā (VID), Muitas pārvaldē. Tur arī būs pieejama saistošā izziņa par tarifu (SIT).

Kas ir saistošā izziņa par tarifu?

Saistošā izziņa par tarifu jeb SIT (Binding Tariff Information - BTI) ir nozīmīga starptautiskās tirdzniecības daļa, un šo instrumentu izmanto, lai panāktu, ka uzņēmēji izpilda vienotu preču klasificēšanu Eiropas Savienības Kombinētajā nomenklatūrā jeb vienotajā muitas tarifu sistēmā. Taču KN arī rūpējas par to, lai uzņēmējiem būtu tiesiskā paļāvība. Saistošā izziņa par tarifu ļauj vieglāk izprast KN kodus, kā arī precizē eksportējamās vai importējamās preces atbilstību konkrētai klasifikācijai. Un tas savukārt sniedz visu nepieciešamo pamatojumu, lai speciālisti varētu precīzi aprēķināt muitas maksājumus. SIT tiek izmantots, lai piemērotu kopējo muitas tarifu sistēmu, kā arī šī izziņa ļauj Eiropas Komisijai, uzņēmējiem, ES dalībvalstu muitas vadībai vienkāršāk salīdzināt to, kā preces tiek klasificētas dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Parasti SIT izsniedz bez papildu maksas, taču situācijās, kad nepieciešams veikt preču ekspertīzi vai analīzi, vai arī preces ir jānodod prasītājam, var gadīties, ka šīs izmaksas ir jāsedz tam, kurš prasīja SIT izsniegšanu. Ir gadījumi, kad pieteikums SIT saņemšanai nesatur visu nepieciešamo informāciju par preci, piemēram, cukura daudzumu tā saturā, tad tiek pieprasīta papildu datu sniegšana.

Muitas procedūru izpilde ir laikietilpīgs un sarežģīts process, tādēļ uzņēmumi un iestādes nereti izmanto muitas brokeru palīdzību, lai veiksmīgāk izpildītu visas nepieciešamās prasības un veiktu vajadzīgos aprēķinus. Muitas brokeri pārzina kombinētās nomenklatūras preces un to diapazonu, tādēļ viņi ātri un efektīvi spēj piemeklēt konkrētajam gadījumam atbilstošāko preču kodu, kas arī ietekmē to, kāds būs muitas tarifs. Tāpat brokeri arī palīdz sniegt plašāku ieskatu par to, kā tiek klasificēti muitas kodi.

Kādēļ ir svarīgi klasificēt preces atbilstoši HS sistēmai?

Ikvienam, kurš importē vai eksportē preces, HS muitas kodi ir svarīgi un saistoši, jo viņiem ir jābūt uzmanīgiem, lai preces klasifikācija būtu atbilstoša HS sistēmai. Ja kādu iemeslu dēļ tiks norādīts nepareizs HS kods, sekas var būt dažādas – var tikt piespriests naudas sods, kavēts muitas apstiprinājums, kā arī šo aspektu var izmantot kā pamatojumu sūtījuma konfiskācijai vai pat tik nopietnam procesam kā krimināllietas vai civillietas uzsākšanai. Lai izvairītos no šādiem riskiem, iesakām izvēlēties uzticamus, pārbaudītus un drošus starptautiskos biznesa partnerus.

close
Saņemiet Konsultāciju no Muitas Brokera

Nosūtiet mums ziņu, e-pastu vai pasūtiet zvanu (pārzvanīsim 50 sekunžu laikā)

email