Muitas Deklarācijas

Kas ir muitas deklarācija un kā to pareizi aizpildīt

07.09.2019
Romans AntonovsRomans Antonovs

Kas jāzina par muitas deklarāciju aizpildīšanu un iesniegšanu

            Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Muitas kodeksu, visām precēm, kurām ir plānots piemērot kādu no muitas procedūrām (izņemot brīvās zonas), jābūt deklarētām atbilstošai procedūrai. Brīdī, kad preces tiek uzrādītas muitas iestādei un iesniegta deklarācija, persona apliecina, ka vēlas pieteikt šo preču nodošanu tirdzniecībā ar valstīm ārpus Eiropas Savienības vai arī preču apriti šajās valstīs, kas nav ES.

Kas ir muitas deklarācija?

            Tas ir Muitas kodeksā definēts termins, kurš apzīmē darbību, ar ko persona konkrētā veidā un kārtībā ziņo par savu vēlmi piemērot precēm noteiktu muitas procedūru. Lai arī nereti muitas deklarāciju saprot kā dokumentu, no normatīvo aktu skatupunkta tā tiek uzskatīta par darbību. Tās izpildi un dažādu citu uzdevumu veikšanu piedāvā arī muitas brokeru pakalpojumu sniedzējs Eurobrokers.lv, sastādot un pārbaudot vajadzīgos dokumentus, piemērojot muitas kodu, sarēķinot nodokļus, sastādot atbilstošu muitas deklarāciju un veicot noformēšanu muitā. Muitošanas procesu veic muitas deklarants, kas ir pilnvarota persona, kurai ir tiesības deklarēt citam piederošu kravu. Eurobrokers.lv deklaranti pārstāvēs klienta intereses, noformējot nepieciešamos dokumentus un sniedzot konsultācijas par dažādām muitas procedūrām.

Kas ir tiesīgs iesniegt muitas deklarāciju muitas iestādē?

            To var darīt jebkura persona, kas, kopā ar visiem pārējiem atbilstošajiem dokumentiem var uzrādīt vai likt uzrādīt arī preces, kurām piemērota konkrētā muitas procedūra. Saskaņā ar Muitas kodeksu persona drīkst deleģēt pārstāvi, kas izpildīs visas darbības un saistības ar muitas dienestiem.

            Personu, kura aizpilda muitas deklarāciju savā vārdā vai arī persona, kuras vārdā tiek aizpildīti šie dokumenti, sauc par deklarētāju. Šajā gadījumā var būt iespējami divi pārstāvības veidi - ja persona noformē muitas deklarāciju sava klienta uzdevumā, tā ir tiešā pārstāvība. Savukārt, ja persona noformē dokumentus savā vārdā, bet tas tiek darīts klienta uzdevumā, šī attiecīgi ir netiešā pārstāvība. Pārstāvības veidam atbilstošo kodu norāda muitas deklarācijā. Deklarētājam ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai visi dokumenti tiktu aizpildīti pareizi, būtu autentiski un tiktu ievērotas visas saistības, kas attiecas uz muitas procedūru ievērošanu. Visas nepieciešamās muitas deklarācijas veidlapas ir pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā.

Muitas procedūru veidi

            Ir noteikti vairāki muitas procedūru veidi:

  • Laišana brīvam apgrozījumam Eiropas Savienības muitas teritorijā – ar šīs procedūras palīdzību ES teritorijā ievestām precēm tiek piešķirts Kopienas preču statuss. Šajā gadījumā preces apliek ar ES ievedmuitas nodokļiem saskaņā ar TARIC preču un muitas nodokļu sistēmu, un arī PVN. Atsevišķos gadījumos piemērots tiek arī akcīzes nodoklis. Šie nodokļi noteiktās situācijās var attiekties arī uz ievešanu pārstrādei un uz īpašo izmantošanu;
  • Tranzīts (iekšējais vai ārējais) –procedūra, kas muitas kontrolē ļauj pārvietot ārvalstu preces ES muitas teritorijā vai kopienas preces ES muitas teritorijā, ja tiek šķērsota trešās valsts teritorija;
  • Uzglabāšana/ievešana muitas noliktavā – procedūra ļauj ievest un uzglabāt muitas noliktavā ārvalstu preces, kas ievestas ES muitas teritorijā. Procedūra notiek muitas kontrolē;
  • Ievešana pārstrādei – muitas procedūra, kas ļauj no ārvalstīm ES muitas teritorijā ievestās preces ne tikai pārstrādāt, bet arī to pārstrādes produktus izvest no teritorijas;
  • Īpaša izmantošana – procedūra nodrošina ārvalstu preču ievešanu un izmantošanu uz laiku ES muitas teritorijā;
  • Izvešana pārstrādei – muitas procedūra, kuras ietvaros Savienības preces drīkst izvest no ES, lai pārstrādātu, bet pārstrādes produktus pēc tam drīkst laist brīvā apgrozībā ES muitas teritorijā;
  • Eksports jeb izvešana – procedūra nodrošina Savienības preču izvešanu ārpus ES muitas teritorijas. Arī šajā, tāpat kā iepriekšējos gadījumos nepieciešams aizpildīt atbilstošus dokumentus. Eksporta deklarācijas noformēšana notiek rakstveidā, un tiek iesniegta eksporta muitas iestādē, kas atrodas valstī, no kuras preces tiek plānots izvest. Gadījumā, ja Jums nepieciešama importa, tranzīta, eksporta deklarācija vai kādu sarežģītu kravu noformēšana muitā, aicinām sazināties ar Eurobrokers.lv speciālistiem, kas palīdzēs atrisināt arī nestandarta situācijas.

Runājot par nodokļiem, izņemot laišanu brīvam apgrozījumam un atsevišķos gadījumos arī īpašo izmantošanu un ievešanu pārstrādei, pārējo muitas procedūru piemērošanas laikā preces netiek apliktas ar nodokļiem līdz brīdim, kad tās tiek laistas brīvā apgrozījumā ES vai arī izvestas no ES.

Kādā kārtībā tiek aizpildītas muitas deklarācijas veidlapas?

Muitas kodeksa īstenošanas noteikumos ir norādīta detalizēta informācija gan par to, kā aizpildīt muitas deklarācijas, gan arī par informācijas atbilstību visu ES muitas iestāžu vajadzībām. Kodeksa pielikumā ir pieejami saraksti muitas režīmu grupām, deklarāciju aizpildīšanā lietojamie kodi un citi dati. Arī muitas deklarācijas aizpildīšanas paraugs ir pieejams Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā.

Saskaņā ar Muitas kodeksu deklarētājs drīkst labot jau iesniegtu muitas deklarāciju. Labošanas process notiek, pamatojoties uz deklarētāja rakstītu iesniegumu. Labojot deklarāciju, nedrīkst iekļaut preces, kas pirms tam nebija deklarētas. Tāpat, ja deklarētājs iesniedz pietiekamus pierādījumus, deklarāciju drīkst arī anulēt, izņemot situāciju, kad muitas iestāde plāno veikt preču pārbaudi.

close
Saņemiet Konsultāciju no Muitas Brokera

Nosūtiet mums ziņu, e-pastu vai pasūtiet zvanu (pārzvanīsim 50 sekunžu laikā)

email